PRP Behandeling

Klik op de foto om de patientenfolder te downloaden.

Platelet Rich Plasma is plasma met een rijke concentratie aan bloedplaatjes.

Autoloog (lichaamseigen) PRP kan gebruikt worden voor de behandeling van peesletsels, onder meer een peesontsteking met acuut of chronisch karakter (bv. tenniselleboog, ontsteking van de achillespees en kniepees) en kleine tot middelgrote scheuren in die pezen.

Heel wat wetenschappelijke studies aangetoond dat groeifactoren een zeer belangrijke rol spelen in het herstel van peesletsels en hebben ook een ontstekings remmende werking bij artrose.

 

Hoe verloopt een PRP-behandeling?

Een kleine hoeveelheid bloed wordt afgenomen en gecentrifugeerd. Tijdens het centrifugeren worden de verschillende bloedcomponenten gescheiden door het verschil in gewicht. Zo kunnen de bloedplaatjes selectief uit het eigen bloed worden geïsoleerd.

De bloedplaatjes geven groeifactoren vrij die een belangrijke rol spelen in de heling van peesletsels. Door de bloedplaatjes te concentreren, neemt de concentratie van de groeifactoren tot achtmaal toe, waardoor de kans op peesherstel groter wordt.

Het menselijk lichaam heeft een sterk zelf herstellend vermogen. Door een hoge concentratie aan bloedplaatjes – en dus groeifactoren – in te spuiten helpen we het natuurlijke genezingsproces een groot stuk vooruit.

 

Hoe bereid ik me voor op de behandeling?

  • Het is belangrijk dat twee weken voor de behandeling geen bloedverdunners of ontstekingsremmers meer worden ingenomen (bv.Voltaren, Aspirine, Apranax, Mobic, Celebrex,…)
  • Bent u allergisch voor ACD-A anticoagulans? Breng uw behandelende arts daarvan op de hoogte.

Aandachtspunten na de behandeling

  • De inspuiting kan lokale pijn veroorzaken. Die is vaak ernstig en kan leiden tot een verminderde beweeglijkheid van het nabije gewricht. Dat is evenwel tijdelijk. Uw behandelende arts zal u dan adviseren het de eerste drie dagen rustig aan te doen.
  • Na de inspuiting wordt een drukverband aangelegd, dat pas na 24 uur mag worden verwijderd.
  • In de eerste week na de behandeling neemt u beter geen ontstekingsremmers in.
  • Bij een infiltratie ter hoogte van de knie of voet voorziet u het best krukken, aangezien u de eerste drie dagen uw knie of voet niet mag belasten.

Mogelijke bijwerkingen

  • Bloeduitstorting als gevolg van het doorprikken van kleine bloedvaten
  • Tijdelijke of blijvende zenuwpijn. Het aanprikken van een zenuw kan gevoelloosheid veroorzaken.
  • Infectie

Kostprijs

De kost prijs voor de behandeling is volledig ten laste van de patiënt, vermits er geen tegemoetkoming is van de ziekteverzekering.